LIETUVOS ŽALIŲJŲ SAVIVALDYBIŲ TINKLAS

2023 m. vasario mėn. Lietuvos savivaldybių asociacija pakvietė šalies savivaldybes prisijungti prie Žaliosios iniciatyvos, kurią inicijavo 2021 m. įkurta Seimo parlamentinė grupė „Žaliosios savivaldybės – 2030”, vadovaujama Seimo nario Andriaus Bagdono. 2022 m. pabaigoje, Seime vykusioje konferencijoje, buvo priimtas Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos Memorandumas.

Mūsų tikslai

 • Planuojama burti Lietuvos savivaldybes, pramonę, verslą, mokslą,nevyriausybines organizacijas bei pilietines bendruomenes, siekiant plėtoti inovatyvias technologijas ir sprendimus išmaniems miestams.
 • Planuojama efektyviau koordinuoti ir viešinti Žaliųjų savivaldybių iniciatyvą, įkurti Žaliųjų savivaldybių nacionalinį tinklą;
 • Planuojama įgyvendinti pilotinį projektą Žaliasis miestelis ir įkurti žaliojo miesto inovacijų centrą, kurio pagrindinės veiklos bus:
  • demonstracinių-pilotinių projektų inicijavimas, siekiant:
  • išbandyti ir pademonstruoti naujas technologijas ir inovatyvius sprendimus išmaniems miestams;
  • supažindinti sprendimų priėmėjus, verslą ir visuomenę su šiais inovatyviais sprendimais; rengti išmanių miestų ateities specialistus.

Mūsų uždaviniai

 • Telkti bendradarbiavimui Lietuvos savivaldybes,valstybės institucijas, mokslo ir verslo bendruomenes, nevyriausybines organizacijas ir pilietines bendruomenes;
 • Siūlyti naujas idėjas bei teikti rekomendacijas;
 • Dalintis gerąja patirtimi, organizuoti renginius, mokymus, teikti konsultacijas ir ekspertinę pagalbą;
 • Aktyviai dalyvauti ES programose, mokymo ir konsultavimo renginiuose;
 • Visapusiškai bendradarbiauti siekiant užtikrinti ambicingą idėją, jog Lietuvoje bent penkios savivaldybės iki 2030 m. taptų klimatui neutraliomis.
Tikimės, jog ambicingiausios ir aktyviai klimato neutralumo siekiančios šalies savivaldybės, susijungusios į Žaliųjų savivaldybių nacionalinį tinklą, darys viską, kad iki 2030 m. taptų klimatui neutraliomis. Prie Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo jau prisijungė 24 savivaldybės.