2023 m. balandžio 28 d., Plungėje vyko konferencija „Žaliosios savivaldybės – mitas ar realybė?“ subūrusi politikos, savivaldybių, verslo ir mokslo lyderius diskusijai, kaip pasiekti, kad savivaldybės taptų draugiškomis aplinkai ir žmonėms vieta.

Sveikinimo žodį tarė Audrius Klišonis, Plungės rajono savivaldybės meras, pasidžiaugęs, jog konferencija vyksta būtent Plungėje, kuri pirmoji prisijungė prie Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo. Iš viso prie šios iniciatyvos šiuo metu yra prisijungusios 16 savivaldybių. Susidomėjimą iš viso parodė 24 savivaldybės.

Pirmą susitikimo pranešimą skaitė Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Gabriela Kuštan, aptarusi Žaliuosius Europos ir Lietuvos tikslus ir pristačiusi Europos miestų iniciatyvą, kaip vieną iš ES sanglaudos politikos instrumentų. Vėliau LEI direktoriaus pavaduotojas dr. Rolandas Urbonas savo pranešime „Savivaldybių dalyvavimas ES tarptautinėse programose“ pristatė galimybes teikti paraiškas ES finansavimui gauti.

Pirmą renginio dalį užbaigė Tado Kubiliaus, Smart Energy DIH direktoriaus pranešimas apie verslo vaidmenį plėtojant žaliąsias savivaldybes ir skaitmeninių inovacijų centrų pagalbą šioje plėtroje.

Antroje renginio dalyje savo veiklą ir paslaugas pristatė verslo atstovai iš Energy Advice, Solitek ir Viessman įmonių. Energy Advice direktorius dr. Vytautas Šiožinys pasiūlė savivaldybėms kaip energetinių sąnaudų mažinimui galima pasitelkti dirbtinį intelektą, kuris itin svarbus neutralių klimatui miestų koncepcijos įgyvendinimui. Solitek direktorius dr. Julius Denafas pristatė kuriamas saulės modulių mobilias elektromobilių įkrovos stoteles su integruotomis kaupimo baterijomis, o Viessman atstovas Andrius Končius aptarė idėjas CO2 mažinimui: elektrinius ir hibridinius katilus, saulės ledo kaupiklio technologiją, šilumos siurblius, terminius saulės kolektorius.

Pranešimų sesiją užbaigė Lusety įkūrėjo Giedriaus Kalvaičio pranešimas apie išmanius apšvietimo sprendimus, mažinančius išlaidas elektros energijai.

Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis baigiamojo žodžio metu aptarė kylančius iššūkius ir lūkesčius, galimas Plungėje diegti naujas technologijas, padėkojo atvykusiems, Lietuvos energetikos instituto direktoriaus pavaduotojui dr. Rolandui Urbonui užsiminė apie ateities bendrus projektus. Rietavo administracijos direktorius akcentavo, jog mažoms savivaldybėms norint gauti paramą – reikia kažkuo sudominti investuotojus, o tam gali padėti konferencijoje dalyvių siūlyti sprendimai.

Konferencijos pabaigoje vyko trumpa diskusija apie diegiamas inovacijas ir galimas partnerystes. Diskusiją moderavo Romualdas Petraitis, Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo koordinatorius.

2023 m. vasario 3 d. Kretingoje vyko diskusija „Žaliosios savivaldybės – mitas ar realybė?“, subūrusi politikos, savivaldybių, verslo ir mokslo lyderius diskusijai, kaip pasiekti, kad savivaldybės taptų draugiškomis aplinkai ir žmonėms vieta, kur gera gyventi, kurti ir dirbti. LEI direktoriaus pavaduotojas dr. Rolandas Urbonas renginio metu pristatė pranešimą „Savivaldybių dalyvavimas tarptautinėse programose“. Diskusijas moderavo LEI projektų vadybininkas Romualdas Petraitis (Aplinkos ministerikos Klimato politikos grupės ekspertas, Žaliųjų savivaldybių inicatyvos darbo grupės vadovas).

Pirmadienį Seime vykusioje diskusijoje savivaldybių atstovai, verslo bei mokslo partneriai dalijosi patirtimi ir diskutavo apie efektyviausius būdus paspartinti žaliąją transformaciją savivaldos lygiu. Renginio metu padėti pirmieji parašai ant Žaliųjų savivaldybių iniciatyvos memorandumo. Juo numatoma prisidėti Lietuvos klimato kaitos mažinimo strategijos įgyvendinimo ir užtikrinti, kad jau 2030 metais Lietuvoje turėtume kuo daugiau žaliųjų savivaldybių.

Savivaldos vaidmuo

Siekį kurti bendradarbiavimo platformą žaliosios transformacijos tikslų siekiančioms savivaldybėms, verslui ir mokslui, pirmieji išreiškė Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Mykolo Romerio universitetas, Klaipėdos universitetas (KU), Lietuvos energetikos institutas (LEI), Smart Energy DIH, Regionų ir demokratijos plėtros institutas, UAB TELE PARTNER.

Kaip pastebėjo pirmasis renginio „Ateities miestai – be CO2 emisijos ir su žalia energija: kaip šio tikslo sieks Lietuvos savivaldybės?“ pranešėjas aplinkos ministras Simonas Gentvilas, kalbant apie žalinimąsi valstybės mastu, dažnai pamirštama pažvelgti per savivaldos prizmę. Jis akcentavo, kad būtent miestai atsakingi už 75 proc. visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų, o didžiausi teršėjai yra transportas ir statybų sektorius.

„Gyventojai nori gyventi žaliau, bet ar savivalda turi visus tam reikalingus įrankius? Ar esame išnaudoję visas galimybes? Man atrodo – ne. Ar, pavyzdžiui, meras ir taryba gali apsispręsti dėl skirtingų standartų mieste veikiančiai įmonei? Negali. Šie įgaliojimai turi ateiti iš valdžios“, – sakė S. Gentvilas, pažymėdamas, kad būtent miestai yra sėkmingos transformacijos garantas.

Ministras ragino atkreipti dėmesį ir būti įkvėptiems greta Lietuvos esančių sėkmingų pavyzdžių, tokių kaip Samso miestas Danijoje, kuris visiškai pakeitė savo energetikos sistemą iš iškastinio kuro į atsinaujinančią energiją ir tapo pirmąja pasaulyje atsinaujinančios energijos sala. CO2 emisijos šiame mieste yra arti nulio, 100 proc. vietinių investicijų skiriama atsinaujinančiai energijai, skaičiuojama pokyčių socio-ekonominė nauda.

Bendradarbiavimas vystant žaliąją energetiką

Tam, kad be savivaldos įsitraukimo nepavyks sukurti gerbūvio, antrino ir LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius. Pasak jo, siekiant sparčiau pritraukti investicijas į regionus būtina diegti žaliąsias technologijas ir siekti lyderystės šioje sferoje.

„Aukštos energijos kainos ir neigiama to įtaka ekonomikai verčia ieškoti alternatyvų iškastiniam kurui. Investicija įsirengiant vėjo ir saulės parkus leistų užfiksuoti elektros kaštus mažiausiai dvidešimčiai metų į ateitį. Šiame kontekste savivaldai tenka labai svarbus vaidmuo – be jos įsitraukimo kažin ar pavyks įtikinti skirti vietas atsinaujinančios energijos parkų plėtojimui. Būtent savivaldoms tenka svarbus permainų, elgsenos pokyčių katalizatoriaus vaidmuo“, – sakė V. Janulevičius.

LPK prezidentas pažymi, kad verslas turi glaudžiau bendradarbiauti su savivalda, siekiant apjungti pajėgas, išlaidas – nes tai prisidės prie išlaidų infrastruktūrai ir dekarbonizacijai mažinimo.

„Apdirbamosios gamybos investicijos Lietuvos regionuose siekia vidutiniškai 28,3 procentus. Pramonės didžiausios investicijos yra ne didmiesčiuose, kas reiškia, kad mes kuriame darbo vietas regionuose, kurių gyvasties palaikymas yra ypatingai svarbus. Todėl labai svarbus vaidmuo ateityje teks savivaldai ir jos priimamiems sprendimams žaliosios transformacijos srityje. Savivalda turėtų prisidėti prie atsinaujinančios energetikos plėtros tais sprendimais, kurie yra jų valioje ir kartu su verslu vystyti bendrus projektus. Nes bendrų atsinaujinančios energetikos projektų plėtra užtikrintų energetinio skurdo mažinimą, pramonės dekarbonizacijos ir energetinių kaštų mažinimą“, – akcentavo V. Janulevičius.

Kompleksinis veiklos modelis

Vienas iš memorandumo uždavinių – kurti ir integruoti švarias inovacijas Lietuvos savivaldybių energetikos ir transporto sektoriuose, o to, pasak LPK prezidento, verta bendradarbiaujant. LPK siūlo savivaldai sprendimą, įgyvendinant „Kompleksinį veiklos modelį“, apimantį centrinius šilumos tinklus (CŠT), miesto viešojo transporto įmonę ir miesto administraciją.

Šis siūlomas projektas grįstas nauju veiklos modeliu ir siekia spartesnio ekologiško Viešojo transporto (varomo elektra, vandeniliu) atnaujinimo, lokalios atsinaujinančios elektros išteklių gamybos, užtikrinti ekologiško transporto ridą, ŠESD sumažinimo CŠT ir transporto sektoriuose, perėjimo prie modernios kompleksinės veiklos modelio įgalinimo tarp savivaldybėms priklausančių įmonių.

Savivaldoje įdiegtas kompleksinis veiklos modelis leistų pasiekti užsibrėžtų tikslų be didelių tiesioginių investicijų iš miesto biudžeto. Savivaldybės valdoma įmonė iš paslaugos tiekėjo už fiksuotą kainą, fiksuotam periodui įsigytų paslaugų paketą, susidedantį iš: atsinaujinančių energijos išteklių įrangos elektros gamybai ir tiekimui, netaršių transporto priemonių ir jų amortizacijos, papildomos infrastruktūros, įrenginių serviso ir aptarnavimo. Šio projekto įgyvendinimas padėtų Lietuvos savivaldybėms bei regionams sparčiau pereiti prie modernizavimo ir žalinimo procesų.

Spartaus žalinimo sprendimų projektinę dalį įgyvendins VšĮ „Smart Energy DIH“, turinti tam reikalingas kompetencijas ir kryptingai dirbanti, koordinuojant verslo įmonių, valstybinių institucijų, mokslo įstaigų bendradarbiavimą. Ji vykdo projektus, skatinančius taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei inovacijas, rengia ir vykdo projektus, jungiančius verslo įmones, valstybines institucijas savo veiklos srityje (srityse).

„Kalbant apie tokio modelio naudas: tai ir modernus transportas, ir moderni energijos gamyba su labai aiškiai fiksuotais kaštais, kas dabartiniame kontekste labai aktualu tiek verslui, tiek savivaldybėms, tai ŠESD mažinimas. Be to, mažėjant ŠESD, mažėtų ir aplinkosauginiai mokesčiai ES Apyvartinių Taršos Leidimų sistemos dalyviams, o sutaupyti pinigai galėtų būti investuojami tolimesnei modernizacijai“, – sakė VšĮ „Smart Energy DIH“ vadovas Tadas Kubilius.

Europos Komisija (EK) kartu su Europos misijos „Klimatui neutralūs ir išmanūs miestai“ valdyba yra numačiusi tikslą iki 2030 m. pasiekti, kad Europoje būtų 100 klimatui neutralių miestų, kurie taptų eksperimentų ir inovacijų centrais. Ši misija su bandomąja-eksperimentine infrastruktūra prisidėtų prie Lietuvos miestų pasirengimo tapti išmaniaisiais miestais ir EK misijos įgyvendinimo.

Konferencija „Žaliosios savivaldybės – mitas ar realybė?“ suburs politikos, verslo ir mokslo lyderius diskusijai, kaip pasiekti, kad iki 2030 m. Europos Sąjungos lygmeniu turėtume bent vieną, o nacionaliniu lygmeniu – bent tris žaliąsias savivaldybes.

Konferencijoje pranešimus skaitys Lietuvos energetikos instituto direktorius dr. Sigitas Rimkevičius („Mokslo vaidmuo diegiant inovacijas išmaniuose miestuose: Žaliojo miestelio pilotinio projekto vizija“) ir direktoriaus pavaduotojas dr. Rolandas Urbonas („Programos „Europos horizontas“ kvietimai aktualūs poveikiu klimatui neutraliems ir pažangiems miestams“).