2023 m. birželio 28 d., Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje vyko Žaliųjų savivaldybių tinklo renginys „Žaliosios savivaldybės – mitas ar realybė?“. Renginyje dalyvavo Kauno miesto, Jonavos, Jurbarko, Kėdainių, Šakių rajonų savivaldybių atstovai, verslo ir mokslo atstovai. Susirinkusius pasveikino Kauno vicemeras Andrius Palionis.

Renginyje Lietuvos Žaliųjų savivaldybių nacionalinį tinklą pristatė tinklo koordinatorius Romualdas Petraitis. Pranešimus skaitė LEI direktoriaus pavaduotojas dr. Rolandas Urbonas, LEI mokslininkai dr. Virginijus Radziukynas ir dr. Ramūnas Gatautis, KTU Aplinkos inžinerijos instituto docentė dr. Inga Gurauskienė.

Renginyje pristatyti pranešimai apie galimybes dalyvauti ES tarptautinėse programose, kvartalinę renovaciją, žiedinę ekonomiką, naujas technologijas energijos vartotojo infrastruktūroje.

Nacionalinis tinklas plėtoja Žaliųjų savivaldybių iniciatyvą, koordinuojamas Lietuvos energetikos instituto.
Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo dalyviai: savivaldybės, Lietuvos savivaldybių asociacija, suinteresuotos ministerijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo asociacijos, bendruomeninės organizacijos. Ši iniciatyva yra atvira visiems norintiems prisijungti. Prie tinklo jau yra prisijungusios 22 Lietuvos savivaldybės.

Pagrindiniai Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo uždaviniai:

  • Telkti bendradarbiavimui Lietuvos savivaldybes,valstybės institucijas, mokslo ir verslo bendruomenes, nevyriausybines organizacijas ir pilietines bendruomenes;
  • Siūlyti naujas idėjas bei teikti rekomendacijas;
  • Dalintis gerąja patirtimi, organizuoti renginius, mokymus, teikti konsultacijas ir ekspertinę pagalbą;
  • Aktyviai dalyvauti ES programose, mokymo ir konsultavimo renginiuose;
  • Visapusiškai bendradarbiauti siekiant užtikrinti ambicingą idėją, jog Lietuvoje bent penkios savivaldybės iki 2030 m. taptų klimatui neutraliomis.

Tikimasi, jog ambicingiausios ir aktyviai klimato neutralumo siekiančios šalies savivaldybės, susijungusios į Žaliųjų savivaldybių nacionalinį tinklą, darys viską, kad iki 2030 m. taptų klimatui neutraliomis.

Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo atstovai, kartu su partneriais, ir toliau tęsia vizitus savivaldybėse, kur tinklo veiklos pristatomos politikos, savivaldybių ir verslo atstovams.

Diskusijas „Žaliosios savivaldybės – mitas ar realybė?“ kartu su partneriais organizuoja tinklo koordinatorius Lietuvos energetikos institutas. 2023 m. birželio 13 d. tinklo veiklos pristatytos Anykščiuose. Renginyje dalyvavo Anykščių, Molėtų, Utenos rajonų ir Visagino savivaldybių atstovai, savivaldybių klimato neutralumo koordinatoriai, savivaldybių įmonių vadovai.

Sveikinimo žodžius tarė Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis ir Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika.

Kaip pristatė Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo koordinatorius Romualdas Petraitis, Nacionalinis tinklas vystys Žaliųjų savivaldybių iniciatyvą, koordinuojamas Lietuvos energetikos instituto. Žaliųjų savivaldybių nacionalinio tinklo dalyviai: savivaldybės, Lietuvos savivaldybių asociacija, suinteresuotos ministerijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo asociacijos, bendruomeninės organizacijos. Ši iniciatyva yra atvira visiems norintiems prisijungti.

Nacionalinis tinklas, kartu su nacionalinės ir vietos valdžios institucijomis suteiks papildomų galimybių koordinavimui ir gerosios patirties mainams, kaip remiantis geriausia patirtimi spręsti bendrus uždavinius. Dalinsis gerąja patirtimi, organizuos renginius, mokymus, teiks konsultacijas ir ekspertinę pagalbą. Nacionalinis tinklas glaudžiai bendradarbiaus su Europos Komisija ir misijų platforma, siekiant užtikrinti, kad horizontalusis misijos metodas plėtotų konkretų sektorių bendradarbiavimą visais lygmenimis.

Renginio metu pranešimus skaitė Lietuvos energetikos instituto atstovai dr. Rolandas Urbonas, dr. Rimantas Bakas ir dr. Virginijus Radziukynas. Taip pat Smart Energy DIH direktorius Tadas Kubilius, Lietuvos inovacijų centro, Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas dr. Artūras Jakubavičius, KTU Aplinkos inžinerijos instituto docentė dr. Inga Gurauskienė.

Po pranešimų sesijos vyko savivaldybių atstovų ir savivaldybių įmonių vadovų diskusija apie iššūkius ir lūkesčius einant klimato neutralumo link.

2023 m. birželio 7 d., Alytuje vyko seminaras „Žaliosios savivaldybės – mitas ar realybė?“, kurios metu Lietuvos Žaliųjų savivaldybių nacionalinį tinklą pristatė tinklo koordinatorius Romualdas Petraitis. Renginyje dalyvavo politikos, savivaldybių, verslo ir mokslo atstovai. Susirinkusius pasveikino Alytaus rajono merė Rasa Vitkauskienė ir Alytaus vicemerė Jurgita Šukevičienė. Renginio metu LEI direktoriaus pavaduotojas dr. Rolandas Urbonas savo pranešime „Savivaldybių dalyvavimas ES tarptautinėse programose“ pristatė galimybes teikti paraiškas ES finansavimui gauti. Pranešimus taip pat skaitė LEI Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorijos vadovas dr. Virginijus Radziukynas, Smart Energy DIH direktorius Tadas Kubilius. Žaliųjų savivaldybių nacionalinis tinklas klimato kaitos iššūkius bei Europos Komisijos nustatytą žaliąjį kursą padės paversti galimybėmis. Be to, jis suteiks reikiamos informacijos, susijusios su skirtingomis Europos Sąjungos finansavimo programomis, skirtomis padėti šalims ir jų regionams prisitaikyti prie klimato kaitos ir naujos realybės, kurioje ypač svarbus tvarumas ir žalieji sprendimai. Prie tinklo jau yra prisijungusi 21 Lietuvos savivaldybė. Lietuvos žaliųjų savivaldybių nacionalinį tinklą koordinuoja Lietuvos energetikos institutas.