Europos Sąjungai skelbiant vis naujas direktyvas perdirbimui bei žiedinei ekonomikai, Lietuva stengiasi neatsilikti ir užsibrėžia ambicingus tikslus. Tyrimai rodo, kad šiuo metu kai kuriose srityse viršijame ES vidurkį, tačiau dar yra kur tobulėti. Mūsų depozito sistemos veikimo principo išsiaiškinti atvyksta specialistai iš užsienio, o vyriausybės paramos programos skatina verslus mažinti atliekų kiekį ir kuo daugiau perdirbti.
 
Žiedinės ekonomikos galimybės Lietuvoje – plačios
Europos Sąjungos tikslai – iki 2050 m. tapti klimatui neutralia ekonomika, o ekonomikos augimą atsieti nuo išteklių naudojimo – leidžia prognozuoti, kad žiedinė ekonomika daugiau ar mažiau palies visas ekonomines veiklas ir sektorius. Atsižvelgiant į tai formuluojami ilgalaikiai (iki 2050 m.) bei trumpalaikiai (iki 2030 m.) Lietuvos pramonės transformacijos į žiedinę ekonomiką tikslai. Ilgalaikiai tikslai glaudžiai koreliuoja su ES pramonės transformacijos tikslais: pilnu žiediškumu (antrinių žaliavų panaudojimu), konkurencingumo užtikrinimų ir neutralumu klimatui.
 
Dar 2021 m. pabaigoje Ekonomikos ir inovacijų ministerijos iniciatyva parengtas Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodis. Lietuvos Vyriausybės programoje numatytas tikslas – pasiekti ne mažesnę nei ES vidurkis žiediškumo indekso reikšmę. Mūsų žiediškumo rodiklis 2021 m. „Eurostat“ duomenimis siekė 4 proc. (ES vidurkis – 11,7 proc.).
 
„Žiedinėje ekonomikoje siekiama maksimaliai padidinti ekonomikoje cirkuliuojančių produktų ir medžiagų vertę, išmetant kiek galima mažiau atliekų ir naudojant kuo mažiau išteklių, o produktui atgyvenus išteklius išlaikyti, kad jie būtų dar ne kartą naudojami naujai vertei sukurti“, – sakė Ekonomikos ir inovacijų ministrės (EIM) patarėja Grėtė Lėlė.
 
Siekiant žiedinės ekonomikos tikslo – sumažinti ekonominėse veiklose naudojamų neatsinaujinančių gamtos išteklių apimtis – akcentuojama atliekų prevencija, susidarymas bei perdirbimas. Pramonės vystymuisi keliami tikslai mažinti generuojamų atliekų kiekį ir didinti perdirbamų atliekų dalį. Kartu siekiama ekonomikos augimo, kuris – priešingai – reiškia didėjančias gamybos apimtis ir, neretai, augantį atliekų kiekį. Vertinant Lietuvos pramonės struktūrą, kurioje dominuoja užsakomoji gamyba ir žemas imlumas globalioms inovacijoms, mažinti išteklių naudojimą ir išsaugoti išteklių vertę – viena iš svarbiausių strateginių krypčių, pereinant prie žiedinės ekonomikos principų.
 
Pasak Inovacijų agentūros Proveržio departamento direktoriaus Pauliaus Petrausko, žiedinės ekonomikos plėtrai galimybių Lietuvoje yra daug. Pirmiausia, tiek žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimas, tiek bendrai perėjimas prie klimatui neutralios ekonomikos nėra vien draudimai ir reguliavimas, o galimybė naujiems verslo modeliams, technologijoms ir inovacijoms. Kartu ir didesniam valstybės atsparumui bei strateginiam savarankiškumui įvairiose srityse – nuo energetikos, maisto, saugumo iki pažangių technologijų. Dėl didelės žiedinės ekonomikos svarbos Lietuvoje jai skiriama vis daugiau dėmesio ir finansų.
 
„Dar didesnes galimybes atveria šių metų vasarą LR Vyriausybės priimtos Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos iki 2035 m. gairės. Gairėse pateikti jau dabar įgyvendinami žiedinę ekonomiką skatinantys projektai bei pasiūlytos naujos priemonės. Visoms joms iki 2035 m. numatyta pritraukti daugiau nei 4,4 mlrd. Eur privataus ir viešojo sektoriaus lėšų“, – aiškino P. Petrauskas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This field is required.

This field is required.